Naša Ponudba

Dobrodošli!

Smo arhitekturni biro ki že od leta 1993 projektira na doma?em in tujem trgu. Na podlagi bogatih izkušenj za naro?nika in bodo?ega investitorja izdelujemo:

•Idejne projekte (IP)

•Projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)-vodila mapa,na?rt arhitekture, na?rte strojnih inštalacij, na?rte elektro inštalacij, na?rt gradbenih konstrukcij, na?rte okolja, rušilne projekte, požarne študije, gradbeno fiziko, popise del s pred izmerami:

•Projekte za izvedbo(PZI)

•Projekte izvedenih del(PID)

•Strokovni nadzor

•Projekte notranje opreme

•Vrtne ureditve

•grafi?no oblikovanje

•3D vizualizacije objektov

•ra?unalniške simulacije

•letalske posnetke

•itd.

Katalog